Thành Lập Công Ty

www.dichcongchunggiare.com


- Thành lập Công Ty (TNHH, CP, DNTN…)

(Gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Mã số Doanh nghiệp + Con dấu )

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

+ Thay đổi tên công ty;
+ Thay đổi trụ sở công ty;
+ Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty;
+ Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Bổ sung Chi nhánh, Văn phòng đại diện…v.v
dich-vu-thanh-lap-cong-ty
Dịch vụ thành lập công ty

TƯ VẤN, SOẠN THẢO TÀI LIỆU HỒ SƠ DOANH NGHIỆP


+ Đơn đăng ký kinh doanh;

+ Danh sách thành viên/cổ đông;

+ Điều lệ công ty; Quyết định bổ nhiệm…Giám đốc/ Kế toán trưởng

+ Sổ đăng ký thành viên/cổ đông sáng lập;

+ Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;

+ Giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên/cổ đông;


GIẢI THỂ CÔNG TY/TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG


-Quyết toán thuế;

-Khoá mã số thuế; Đăng bố cáo giải thể, sáp nhập;

-Trả Giấy phép kinh doanh; Trả Con dấu.


* Tư vấn dịch vụ thành lập công ty
Comments