Thơ‎ > ‎

...CHỒNG VỢ..

Tình Chồng nghĩa Vợ phải keo sơn.
Dạ thủy lòng chung chớ phai mòn.
Nhai miếng trầu già sau mới đượm.
Nuốt nửa chừng cau tận mới say.

Tình Chồng nghĩa Vợ khó phân hai.
Một lần quỳ lạy mãi khoanh tay.
Chú Cậu Cô Dì trên phía họ.
Thím O Bác Mợ ở bên này.

Chồng đời không mới vẫn kêu Chồng.
Vợ đời nếu cũ vẫn Mình ơi..!
Tối lửa tắt đèn nằm chung gối.
Đũa cặp mâm ưa bát tô vừa.

Ruột cắt lòng đau nào thấu nỗi.
Tai lấp miệng đời đặng chút thôi.
Thuyền nan vượt biển nào đo cạn.
Nước rẽ chi đôi tội bến bồi..
-
-
-
-
-
-
-
-

dich ho so tieng han , dich ho so tieng han tphcm, dich ho so tieng han quan 1, dich ho so tieng han quan 2, dich ho so tieng han quan 3, dich ho so tieng han quan 4, dich ho so tieng han quan 5, dich ho so tieng han quan 6, dich ho so tieng han quan 7, dich ho so tieng han quan 8, dich ho so tieng han quan 9, dich ho so tieng han quan 10, dich ho so tieng han quan 11, dich ho so tieng han quan 12, dich ho so tieng han quan thu duc, dich ho so tieng han quan phu nhuan, dich ho so tieng han quan binh thanh, dich ho so tieng han quan go vap, dich ho so tieng han quan tan binh, dich ho so tieng han quan tan phu, dich ho so tieng han quan binh tan, dich ho so tieng han huyen hoc mon, dich ho so tieng han huyen cu chi, dich ho so tieng han huyen binh chanh, dich ho so tieng han huyen nha be, dich ho so tieng han huyen can gio

 

Comments