Thơ‎ > ‎

...KHÔNG TRẢ NỖI..

Xin trả lại những gì là không thể.
Tuổi xuân qua ba bốn đợt gió về.
Những mùa trăng chưa kịp uống câu thề.
Vùng ánh mắt si mê rồi vụt tắt.

Xin trả lại những gì không có thể.
Đường Em sang tia nắng ngủ vàng khê.
Dáng nghiêng thon buồn đưa đón như kề.
Thân tê cứng trên hố sầu nhân thế.

Anh trả lại những gì không chính đáng.
Loài muộn màng đâu giữ mối tình hoang.
Cuộc li tan cày nát giấc mơ vàng.
Miền dương gian thêm vạn lời thú tội.

Anh giữ lại lũ sầu bao thế hệ.
Buồn tận cùng thai nghén bọn ủ ê.
Đợi trăm năm hồn bay nhảy trên lề.
Anh thoát xác nuôi cả bầy vô thề.

Em giữ lại dùm Anh câu ước thệ.
Không chung đời nên kinh kệ u mê.
Mảnh khăn tang ai đội nghĩa phu thê.?
Ai thắp nến khi cạn dầu tối lửa.?

Nếu một ngày Em vô tình ngang nữa.
Thay hương trầm lưu giữ tựa tình Anh.

ChuHecodoc Le

Comments