Thơ‎ > ‎

..NGÀY CUỐI TUẦN.

Ngày cuối tuần cái Thu sao bỗng lạ.
Ngọn gió mùa khe khẽ hát ru cây.
Đám lá say còn chưa tỉnh qua ngày.
Chúng lã chã rơi vào tay ngất lịm.

Ngày cuối tuần cơn mưa buồn khác lạ.
Chắc đêm qua tình giục giã tan hàng.
Chắc đêm qua đời xui nó lang thang.
Chắc đêm qua tia nắng hờn khan hiếm.

Ngày cuối tuần tâm linh bừng sáng lạ.
Thèm nguyện cầu Ta mãi mãi dài lâu.
Thèm câu kinh trên bục gỗ im lâu.
Thèm gục đầu xô hồn sâu địa phủ.

Ngày cuối tuần Ta trần truồng tắm gội.
Khoác điệu đàng loi ngoi cõi riêng mang.
Mở thênh thang xem trắng xoá vùng tang.
Hồn la hét cho ma trơi nhức óc.

Ngày cuối tuần phôi pha màu dĩ vãng.
Chúa thiên đàng xao lãng bọn trần gian.
Bước sang ngang..Em đừng bước sang ngang.!
Chi cớ vội không một lời khép tội.?

Ngày cuối tuần giọt sương còn ôm lá.
Đêm tiệc tùng côn trùng khản giọng than.
Sáng hôm nay chúng nằm chết ngay hàng.
Thu kể lể sao đời ê a quá.

ChuHecodoc Le

Comments