Thơ‎ > ‎

CÁCH VIẾT THƠ: SONG TỨ LỤC BÁT

VẦN TRẮC

x B x T(v1)
x T(v1) x B(v2)
x B x T x B(v2)
x B x T x B(v2) T B(v*)

Bạn ơi hãy THỬ
Song TỨ kiểu NÀY:
Mở đầu vần TRẮC! Gần NGAY
Song thất lục bát của NGÀY xa XƯA

Mình đã tìm hiểu, Song tứ lục bát có nhiều cách làm, nhưng vẫn thích cách mở đầu câu TỨ là vần TRẮC vì nó gần với Song thất lục bát hơn, đọc êm tai hơn. Các bạn cứ thử đi rồi sẽ thích nó đấy.
Từ một trang Wed có truyền rằng khi Nguyễn Công Trứ định đào kênh ngang qua đền thờ Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, quân sĩ đào gặp một tấm bia, lúc rửa sạch thì thấy có mấy dòng chữ:

Minh Mạng thập tứ
Thằng Trứ phá đền
Phá đền thì phải làm đền
Nào ai đụng đến doanh điền nhà bây.

Như vậy, không biết thể thơ "SONG TỨ LỤC BÁT" này khởi xuất từ bao giờ, nhưng rõ ràng người xưa đã viết rồi...
-
-
-
-
-
-
-

dich cong chung lay gap , dich cong chung lay gap tphcm, dich cong chung lay gap quan 1, dich cong chung lay gap quan 2, dich cong chung lay gap quan 3, dich cong chung lay gap quan 4, dich cong chung lay gap quan 5, dich cong chung lay gap quan 6, dich cong chung lay gap quan 7, dich cong chung lay gap quan 8, dich cong chung lay gap quan 9, dich cong chung lay gap quan 10, dich cong chung lay gap quan 11, dich cong chung lay gap quan 12, dich cong chung lay gap quan thu duc, dich cong chung lay gap quan phu nhuan, dich cong chung lay gap quan binh thanh, dich cong chung lay gap quan go vap, dich cong chung lay gap quan tan binh, dich cong chung lay gap quan tan phu, dich cong chung lay gap quan binh tan, dich cong chung lay gap huyen hoc mon, dich cong chung lay gap huyen cu chi, dich cong chung lay gap huyen binh chanh, dich cong chung lay gap huyen nha be, dich cong chung lay gap huyen can gio

Comments