Thơ‎ > ‎

ĐỜI LÀ....!

Dòng đời hối hả bon chen
Con người đổi trắng thay đen mấy hồi
Sống vì danh lợi mà thôi
Đời là danh nghĩa cái nôi tội tình
Ai ai cũng nghĩ cho mình
Mấy ai bị chửi lặng thinh hiền từ
Cái tôi cứ giữ khư khư
Thương người đối đãi nhân từ, mấy ai?
Còn không? người tự biết sai
Ăn năn hối lỗi...mới tài thánh nhân
Ở đời danh nghĩa người thân
Đằng sau tính toán bất cần là ai
Đời là một kiếp đầu thai
Làm người sửa chữa nhưng ai sẽ làm
Hay là càng lợi càng tham
Hữu danh vô thực tự làm khổ nhau
Đời là một kiếp thương đau
Đời này nối tiếp đời sau tội tình.
-
Thế nên sống trên đời, hơn thua tị nạnh mà làm gì?!

Sưu tầm
-
-
-
-
-
-
-
-

dich cong chung tieng phap , dich cong chung tieng phap tphcm, dich cong chung tieng phap quan 1, dich cong chung tieng phap quan 2, dich cong chung tieng phap quan 3, dich cong chung tieng phap quan 4, dich cong chung tieng phap quan 5, dich cong chung tieng phap quan 6, dich cong chung tieng phap quan 7, dich cong chung tieng phap quan 8, dich cong chung tieng phap quan 9, dich cong chung tieng phap quan 10, dich cong chung tieng phap quan 11, dich cong chung tieng phap quan 12, dich cong chung tieng phap quan thu duc, dich cong chung tieng phap quan phu nhuan, dich cong chung tieng phap quan binh thanh, dich cong chung tieng phap quan go vap, dich cong chung tieng phap quan tan binh, dich cong chung tieng phap quan tan phu, dich cong chung tieng phap quan binh tan, dich cong chung tieng phap huyen hoc mon, dich cong chung tieng phap huyen cu chi, dich cong chung tieng phap huyen binh chanh, dich cong chung tieng phap huyen nha be, dich cong chung tieng phap huyen can gio

Comments