Thơ‎ > ‎

GHÊ

Nhìn thôi mà thấy đã ghê
Một vừng nóng đỏ tái tê cõi lòng
Vết răng rất mỏng và trong
Dẫu giằng rất nhỏ nào ai có ngờ

Mới đầu chỉ thấy rất mờ
Trải qua một tối ai ngờ nó loang
Mới đầu nhỏ tựa vết son
Hôm sau nhìn tựa như hòn lửa nung

Rết con tưởng chạy lung tung
Ai ngờ vết cắn nở bung hãi hùng
Hôm nay hết cát..tới hung
Thôi đành im lặng chia cùng ai đây..?

Comments