Thơ‎ > ‎

Kỷ Dậu tuế cửu nguyệt cửu nhật

Mỹ mỹ thu dĩ tịch,
Thê thê phong lộ giao.
Mạn thảo bất phục vinh,
Viên mộc không tự điêu.
Thanh khí trừng dư chỉ,
Diểu nhiên thiên giới cao.
Ai thiền vô lưu hưởng,
Tùng nhạn minh vân tiêu.
Vạn hoá tương tầm dịch,
Nhân sinh khởi bất lao?
Tòng cổ giai hữu một,
Niệm chi trung tâm tiêu.
Hà dĩ xứng ngã tình?
Trọc tửu thả tự đào.
Thiên tải phi sở tri,
Liêu dĩ vĩnh kim triêu.
-
-
Chùng chình thu muộn chậm tàn
Sắt se gió thoảng từng làn quyện sương
Cỏ hoang vàng úa não nùng
Cây khô lá rụng ngập ngừng vườn sau
Mầu trời trong vắt một màu
Ngàn cao thăm thẳm ngàn cao ngút ngàn
Ve sầu dứt tiếng thở than
Xôn xao tiếng nhạn gọi đàn chân mây
Cùng trong vạn hoá đổi thay
Cái vòng lao khổ chẳng ai ngoài vòng
Xưa rầy cái chết bận lòng
Nghĩ vầy tan tác dạ trong hãi hùng
Tình riêng riêng những ngại ngùng
Tìm say rượu đục từng thưng uống tràn
Truyện ngàn sau đà chẳng ham
Sớm nay ngâm vịnh mượn làm niềm khuây.


-
-
-
-
-
-
-
-
dich thuat cong chung tieng duc, dich thuat cong chung tieng duc tphcm, dich thuat cong chung tieng duc quan 1, dich thuat cong chung tieng duc quan 2, dich thuat cong chung tieng duc quan 3, dich thuat cong chung tieng duc quan 4, dich thuat cong chung tieng duc quan 5, dich thuat cong chung tieng duc quan 6, dich thuat cong chung tieng duc quan 7, dich thuat cong chung tieng duc quan 8, dich thuat cong chung tieng duc quan 9, dich thuat cong chung tieng duc quan 10, dich thuat cong chung tieng duc quan 11, dich thuat cong chung tieng duc quan 12, dich thuat cong chung tieng duc quan thu duc, dich thuat cong chung tieng duc quan phu nhuan, dich thuat cong chung tieng duc quan binh thanh, dich thuat cong chung tieng duc quan go vap, dich thuat cong chung tieng duc quan tan binh, dich thuat cong chung tieng duc quan tan phu, dich thuat cong chung tieng duc quan binh tan, dich thuat cong chung tieng duc huyen hoc mon, dich thuat cong chung tieng duc huyen cu chi, dich thuat cong chung tieng duc huyen binh chanh, dich thuat cong chung tieng duc huyen nha be, dich thuat cong chung tieng duc huyen can gio
Comments