Thơ‎ > ‎

MƯỜI HAI CHỮ NHẪN ...

Nhẫn cho hạnh phúc vợ chồng 
Nhẫn cho muôn sự yên lòng Mẹ Cha 
Nhẫn cho bạn bè gần xa 
Nhẫn cho tình cảm đậm đà anh em 
Nhẫn cho trong ấm ngoài êm 
Nhẫn cho tính nết ngày thêm dịu hiền
Nhẫn cho lòng hết ưu phiền 
Nhẫn cho không để bạc tiền làm hư 
Nhẫn cho trí bớt dại ngu 
Nhẫn cho tránh mối hận thù khoét sâu
Nhẫn cho trọn trước vẹn sau
Nhẫn cho đủ mười hai câu mỗi ngày 

( st)

Comments