Thơ‎ > ‎

NHỮNG CÂU CA DAO VIỆT NAM VỀ TÌNH BẠN

Ai ơi nhớ lấy câu này
Tình bạn là mối duyên thừa trời cho.

Anh em cốt nhục đồng bào
Vợ chồng cũng nghĩa lẽ nào chẳng thương.

Anh em bốn bể là nhà
Người dưng khác họ vẫn là anh em.

Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước một bờ mới nên.

Bạn bè là nghĩa tương tri
Tới lui thăm hỏi phòng khi xa lìa

Bắt con cá lóc nướng trui
Làm mâm rượu trắng đãi người phương xa

Bạn vàng chơi với bạn vàng
Đừng chơi bạn vện, ra đàng cắn nhau.

Bạn vàng lại gặp bạn vàng
Long Lân Quy Phụng một đoàn tứ linh.

Bạn nghèo thuở trước chớ quên
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình.

Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau
Bạn bè là nghĩa trước sau
Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai.

Chiều chiều én liệng cò bay
Bâng khuâng nhớ bạn, bạn hay cho cùng?

Chỉ điều ai kéo vấn vương
Mỗi người một xứ mà thương nhau cùng.

Có tình thì đãi người dưng
Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.

Cầm tay đưa bạn lên đàng
Kẻ về người ở hai hàng lụy rơi.

Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm
Khi xưa không biết nên lầm
Khoai lang khô xắt lát, em tưởng cao ly sâm bên Tàu!

Khi nghèo thì chẳng ai nhìn
Đến khi đỗ Trạng chín nghìn anh em!

Mật ngọt còn tổ chết ruồi
Những nơi cay đắng là nơi thật thà.

Những người lêu lỏng chơi bời
Cũng là lười biếng ta thời tránh xa.

Quen nhau từ thuở hàn vi
Bây giờ sang trọng sá chi thân hèn.

Ra đi vừa gặp bạn hiền
Cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời.

Ra về nhớ bạn khóc thầm
Năm thân áo vải ướt đầm cả năm.

Sông sâu sào vắn khó dò
Muốn qua thăm bạn sợ đò không đưa.

Sông sâu còn có kẻ dò
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng?

Tuy rằng xứ bắc, xứ đông
Sao cho sau trước một bề mới nên.

Thói thường gần mực thì đen
Anh em bạn hữu phải nên chọn người.

Thức lâu mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết con người có nhân.

(sưu tầm)
-
-
-
-
-
-
-

dich tieng hoa gia re , dich tieng hoa gia re tphcm, dich tieng hoa gia re quan 1, dich tieng hoa gia re quan 2, dich tieng hoa gia re quan 3, dich tieng hoa gia re quan 4, dich tieng hoa gia re quan 5, dich tieng hoa gia re quan 6, dich tieng hoa gia re quan 7, dich tieng hoa gia re quan 8, dich tieng hoa gia re quan 9, dich tieng hoa gia re quan 10, dich tieng hoa gia re quan 11, dich tieng hoa gia re quan 12, dich tieng hoa gia re quan thu duc, dich tieng hoa gia re quan phu nhuan, dich tieng hoa gia re quan binh thanh, dich tieng hoa gia re quan go vap, dich tieng hoa gia re quan tan binh, dich tieng hoa gia re quan tan phu, dich tieng hoa gia re quan binh tan, dich tieng hoa gia re huyen hoc mon, dich tieng hoa gia re huyen cu chi, dich tieng hoa gia re huyen binh chanh, dich tieng hoa gia re huyen nha be, dich tieng hoa gia re huyen can gio

Comments