Thơ‎ > ‎

Than

Có được ngày vui chả dễ đâu
Trèo qua núi thẳm lội sông sâu
Cô về một tối đau nhừ cẳng
Chú đến hai trưa mệt nhũn đầu
Trộm trách trời se duyên trái cảnh
Thầm chê nguyệt kết nợ cơ cầu 
Lòng tan dạ nát vì mong mỏi
Có được ngày vui chả dễ đâu
-
-
--
-
-
-

dich cong chung tieng hoa ,  dich cong chung tieng hoa tphcm, dich cong chung tieng hoa quan 1, dich cong chung tieng hoa quan 2, dich cong chung tieng hoa quan 3, dich cong chung tieng hoa quan 4, dich cong chung tieng hoa quan 5, dich cong chung tieng hoa quan 6, dich cong chung tieng hoa quan 7, dich cong chung tieng hoa quan 8, dich cong chung tieng hoa quan 9, dich cong chung tieng hoa quan 10, dich cong chung tieng hoa quan 11, dich cong chung tieng hoa quan 12, dich cong chung tieng hoa quan thu duc, dich cong chung tieng hoa quan phu nhuan, dich cong chung tieng hoa quan binh thanh, dich cong chung tieng hoa quan go vap, dich cong chung tieng hoa quan tan binh, dich cong chung tieng hoa quan tan phu, dich cong chung tieng hoa quan binh tan, dich cong chung tieng hoa huyen hoc mon, dich cong chung tieng hoa huyen cu chi, dich cong chung tieng hoa huyen binh chanh, dich cong chung tieng hoa huyen nha be, dich cong chung tieng hoa huyen can gio

Comments