Thơ‎ > ‎

Thu

Trường niên hà sự bất bi thu,
Kim nhật thiên nhai sầu phục sầu.
Cố quốc lão hoè không tịch tịch,
Bán thiên quy nhạn tự du du.
Cố tri Dữu Tín đa thanh lệ,
Hà sự Đào Tiềm diệc bạch đầu.
Tiền nhật gia nhân đới thu diệp,
Cầu thân cường kiện cánh hà cầu.
-
Tuổi già sao lại chẳng buồn thu
Nay thân góc bể sầu lại sầu
Gốc hoè quê cũ chừng hoang lạnh
Bầy nhạn lưng trời nhớ xa xôi
Dữu Tín bạn xưa xanh mắt lệ
Đào Tiềm hà cớ bạc mái đầu
Gia nhân theo tục đeo vòng lá
Cầu thân mạnh khoẻ sống dài lâu

-
-
-
-
-
--
-
-
-
dich tai lieu tieng anh , dich tai lieu tieng anh tphcm, dich tai lieu tieng anh quan 1, dich tai lieu tieng anh quan 2, dich tai lieu tieng anh quan 3, dich tai lieu tieng anh quan 4, dich tai lieu tieng anh quan 5, dich tai lieu tieng anh quan 6, dich tai lieu tieng anh quan 7, dich tai lieu tieng anh quan 8, dich tai lieu tieng anh quan 9, dich tai lieu tieng anh quan 10, dich tai lieu tieng anh quan 11, dich tai lieu tieng anh quan 12, dich tai lieu tieng anh quan thu duc, dich tai lieu tieng anh quan phu nhuan, dich tai lieu tieng anh quan binh thanh, dich tai lieu tieng anh quan go vap, dich tai lieu tieng anh quan tan binh, dich tai lieu tieng anh quan tan phu, dich tai lieu tieng anh quan binh tan, dich tai lieu tieng anh huyen hoc mon, dich tai lieu tieng anh huyen cu chi, dich tai lieu tieng anh huyen binh chanh, dich tai lieu tieng anh huyen nha be, dich tai lieu tieng anh huyen can gio
Comments