Thơ‎ > ‎

Thu hứng kỳ 1

Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,
Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm.
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng,
Tái thượng phong vân tiếp địa âm.
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ,
Cô chu nhất hệ cố viên tâm.
Hàn y xứ xứ thôi đao xích,
Bạch Đế thành cao cấp mộ châm.
-
Móc ngọc tơi bời ở rừng phong,
Khí ở núi Vu và kẽm Vu ảm đạm mịt mờ.
Trên sông, nước và trời cùng trôi chảy,
Ngoài ải, gió và mây liên tiếp mù đất.
Cúc từng chòm nở hai lần dòng lệ xưa,
Thuyền lẻ loi buộc chặt mối tình quê cũ.
Nơi nơi giục giã dao thước may áo rét,
Tiếng chày chiều dồn dập thành cao Bạch Đế.
-
Lác đác rừng phong hạt móc sa,
Ngàn non hiu hắt, khí thu loà.
Lưng trời sóng rợn lòng sông thẳm,
Mặt đất mây đùn cửa ải xa.
Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ,
Con thuyền buộc chặt mối tình nhà.
Lạnh lùng giục kẻ tay đao thước,
Thành Bạch, chầy vang bóng ác tà.
-
Rừng phong xao xác móc thê lương
Vu Giáp Vu Sơn luống thảm thương
Trời ngút sông dài làn sóng dậy
Đất liền ải vắng bóng mây vương
Đôi chòm cúc nở tuôn dòng lệ
Một chiếc thuyền neo nhớ cố hương
Giục giã thước dao may áo rét
Chày khua Bạch Đế rộn tà dương.

-
Sương ngọc điêu tàn cây lá phong
Âm u Vu Giáp lạnh như đồng
Đất trời tiếp tiếp non cùng nước
Mây gió ùn ùn núi với sông
Tùng cúc hai lần rơi lệ uất
Đò đơn một độ khóc quê ròng
Thấu xương cơn rét cần may áo
Bạch Đế chày buông tiếng chập chùng.
-
Thê lương sương phủ ủ rừng phong
Vu Giáp Vu Sơn ảm đạm buồn.
Ải tiếp gió mây hòa đất lạnh
Sóng đùa sông nước hợp trời tung.
Hai mùa cúc nở còn vương lệ
Một chiếc thuyền tình mãi sắt son.
Đan áo nơi nơi cho giá rét
Giục chày thành Bạch mỗi chiều buông.
-
Hiu hắt rừng phong sương lắt lay,
Vu Sơn u ám khí thu bay.
Sông dài, sóng lộng tung trời thẳm,
Ải cao, đất hiểm tiếp mây dày.
Khóm cúc còn khơi dòng lệ tủi,
Tình quê mãi buộc chiếc thuyền này.
Thu lạnh nhà nhà may cắt áo,
Thành Bạch chiều hôm rộn tiếng chày.
-
Rừng phong sương trắng cảnh tiêu điều
Hiểm trở ngàn non thu hắt hiu
Sóng vọt lưng trời sông cuộn cuộn
Mây sà mặt đất ải cô liêu
Hai lần khóm cúc khơi nguồn lệ
Một lượt con thuyền trói dấu yêu
Dao thước rộn ràng may áo lạnh
Chày vang thành Bạch bóng về chiều.

-
Sương tỏa rừng phong sầu úa tàn
Non Vu hiu hắt heo may lan
Giữa dòng sóng cuộn tung trời thẳm
Bên ải mây vờn phủ đất hoang
Rớt lệ theo hai mùa cúc nở
Thương quê níu một chiếc thuyền nan
Nơi nơi hối hả may áo lạnh
Thành xa chày giục bóng chiều sang
-
Sương trắng, rừng phong sắc úa xuân,
Hai Vu khí lạnh toả căm căm
Dòng sông sóng nổi tung trời múa;
Chóp ải mây buông tiếp đất giăng.
Lệ khách nhỏ hai lần cúc nở;
Lòng quê ước một bận thuyền găm.
Áo mùa rét giục nơi nơi gấp,
Bạch đế chiều hôm rộn tiếng châm.
-
Móc trắng rừng phong vẻ úa gầy,
Vu Sơn, Vu Giáp khí thu dày.
Lòng sông sóng tận lưng trời nhảy,
Đầu ải mây sà mặt đất bay.
Lệ cũ nở hai mùa cúc đó,
Lòng quê buộc một chiếc thuyền đây.
Nơi nơi áo lạnh đòi dao thước,
Bạch Đế thành hôm rộn tiếng chày.

-
-
-
-
-
-
-
dich tai lieu trong ngay , dich tai lieu trong ngay tphcm, dich tai lieu trong ngay quan 1 , dich tai lieu trong ngay quan 2, dich tai lieu trong ngay quan 3, dich tai lieu trong ngay quan 4, dich tai lieu trong ngay quan 5, dich tai lieu trong ngay quan 6, dich tai lieu trong ngay quan 7, dich tai lieu trong ngay quan 8, dich tai lieu trong ngay quan 9, dich tai lieu trong ngay quan 10, dich tai lieu trong ngay quan 11, dich tai lieu trong ngay quan 12, dich tai lieu trong ngay quan thu duc, dich tai lieu trong ngay quan phu nhuan, dich tai lieu trong ngay quan binh thanh, dich tai lieu trong ngay quan go vap, dich tai lieu trong ngay quan tan binh, dich tai lieu trong ngay quan tan phu, dich tai lieu trong ngay quan binh tan, dich tai lieu trong ngay huyen hoc mon, dich tai lieu trong ngay huyen cu chi, dich tai lieu trong ngay huyen binh chanh, dich tai lieu trong ngay huyen nha be, dich tai lieu trong ngay huyen can gio
Comments