Thơ‎ > ‎

TÌNH CHA !!!

Cha dang đôi tay của mình...
Chở che con nhỏ, một tình yêu thương
Cha đi trên dặm đường đời 
Vai mang tay xách, một trời tình Cha..


Dù cho muôn khó khăn nào....
Cha luôn gánh chịu, khát khao vun đầy.
Một đời Cha mãi nhọc nhằn
Chẳng than chẳng oán, chẳng cằn nhằn ai


Sớm ngày xuôi ngược nắng mưa
Giữa trưa say nắng, cày bừa thay trâu
Đôi tay chai sạn thân gầy
Chân trần Cha bước, cấy cày ruộng nương.


Một lòng Cha hướng đến con
Chu toàn cuộc sống, hãy còn gian lao
Dẫu cho gian khổ thế nào
Cha yêu cam chịu, hô hào để Cha..


Rằng Cha chỉ ước một điều
Chúng con chăm học, sớm chiều chăm ngoan.
Chúng con tuổi lớn mỗi ngày
Cha thì già yếu, hình hài nhược suy..


Sức người đâu phải sức trâu
Cũng khi đau yếu, cũng sầu âu lo
Chỉ mong chúng con nên người
Dù Cha có thác, vẫn cười nơi xa.


Chúng con chữ hiếu chưa tròn
Nghĩa Cha chưa trả, ơn còn vươn mang
Nguyện lòng chữ hiếu trọng tâm 
Cho tròn bổn phận, nhân tâm thọ tường...


Để Cha luôn được tươi cười
Báo ân dưỡng dục, với người Cha yêu

Comments