Thơ‎ > ‎

TƯƠNG TƯ

Bài xướng

Cưỡi gió đùa mây hỏi chị Hằng ?
Ru hồn thả giấc mộng cùng trăng
Trần gian xót cảnh ai còn nặng
Cõi tạm thương đời kẻ giá Băng
Nhạc gõ vòng vo lời khản đắng
Đàn khua lạc lỏng khúc tơ giằng
Làm sao vạn kiếp đời ngay thẳng
Bỏ hết u sầu mãi được Chăng ?!

-
-
-
-
-
--

dich ho so tieng phap , dich ho so tieng phap tphcm, dich ho so tieng phap quan 1, dich ho so tieng phap quan 2, dich ho so tieng phap quan 3, dich ho so tieng phap quan 4, dich ho so tieng phap quan 5, dich ho so tieng phap quan 6, dich ho so tieng phap quan 7, dich ho so tieng phap quan 8, dich ho so tieng phap quan 9, dich ho so tieng phap quan 10, dich ho so tieng phap quan 11, dich ho so tieng phap quan 12, dich ho so tieng phap quan thu duc, dich ho so tieng phap quan phu nhuan, dich ho so tieng phap quan binh thanh, dich ho so tieng phap quan go vap, dich ho so tieng phap quan tan binh, dich ho so tieng phap quan tan phu, dich ho so tieng phap quan binh tan, dich ho so tieng phap huyen hoc mon, dich ho so tieng phap huyen cu chi, dich ho so tieng phap huyen binh chanh, dich ho so tieng phap huyen nha be, dich ho so tieng phap huyen can gio

Comments