Thơ‎ > ‎

VÔ CỚ ..?

Chẳng biết vì sao..mãi giận mình?
Buông lời phật ý..tỏ rằng khinh...
Chân gồng..cổ ngoẹo đầy toan tính
Miệng trễ..đầu nghiêng rỏ bất bình
Nghĩ lại hồn đau..thầm quyết định
Cam đành dạ nẫu..ráng làm thinh
Buồn ơi dốc cạn..lòng thanh tĩnh
Hỏi mượn trần gian..chữ ái tình ?.!!!
-
-
-
-
-
--
-

dich tieng phap , dich tieng phap tphcm, dich tieng phap quan 1, dich tieng phap quan 2, dich tieng phap quan 3, dich tieng phap quan 4, dich tieng phap quan 5, dich tieng phap quan 6, dich tieng phap quan 7, dich tieng phap quan 8, dich tieng phap quan 9, dich tieng phap quan 10, dich tieng phap quan 11, dich tieng phap quan 12, dich tieng phap quan thu duc, dich tieng phap quan phu nhuan, dich tieng phap quan binh thanh, dich tieng phap quan go vap, dich tieng phap quan tan binh, dich tieng phap quan tan phu, dich tieng phap quan binh tan, dich tieng phap huyen hoc mon, dich tieng phap huyen cu chi, dich tieng phap huyen binh chanh, dich tieng phap huyen nha be, dich tieng phap huyen can gio

Comments