Tin tức‎ > ‎

Bài Viết mang tính hàn lâm : Ngoài những tiểu luận gồm 5 đoạn


Hàng triệu học sinh đã được dạy một công thức mà không có gì để làm với hóa học hay toán học.

Công thức là để viết một bài tiểu luận năm đoạn. Đầu tiên , hãy viết một đoạn giới thiệu để nêu lên tranh luận. Sau đó, thêm ba đoạn văn về bằng chứng. Cuối cùng, viết ra phần kết luận.

Linda Bergmann là giám đốc Phòng thí nghiệm Viết tại Đại học Purdue ở Indiana. Công việc của cô là giúp học sinh , bao gồm cả sinh viên quốc tế , cải thiện bài viết của họ .

Giáo sư Bergmann đã làm việc với nhiều sinh viên đã học được công thức năm đoạn truyền thống này . Cô nói sinh viên quốc tế đôi khi gặp khó khăn với công thức này nếu họ đã học được một cấu trúc văn bản khác nhau. Nhưng chỉ cần biết làm thế nào để viết một bài luận năm đoạn sẽ không đủ cho một sinh viên đại học phải viết báo cáo khoa học dài hơn.

Nhưng Giáo sư Bergmann lưu ý , công thức là quá đơn giản để đối phó với các bài luận đòi hỏi suy nghĩ và điều tra sâu hơn. Karen Gocsik làm việc cho Viện Viết và hùng biện tại Đại học Dartmouth ở New Hampshire. Viện có một thư viện lớn của vật liệu bằng văn bản trực tuyến trên trang web của mình . Vì vậy, những phẩm chất tạo nên văn bản tốt là gì?

Karen Gocsik nói không có câu trả lời rất đơn giản - ngoại trừ một . Có nghĩa là, không có công thức mà học sinh có thể làm theo để đảm bảo một bài viết được cho là viết tốt . Trong một số nền văn hóa, sinh viên tổ chức các đoạn văn của họ để xây dựng với ý tưởng chính ở phần cuối của bài luận. Sinh viên đại học Mỹ thường phải nêu luận án của họ ở đầu bài luận của họ . Và các giáo sư Mỹ thường muốn học sinh sử dụng những câu ngắn.
Comments