Tin tức‎ > ‎

Cách đọc ED trong tiếng Anh - Hướng dẫn phát âm đuôi ED

Cách đọc ED trong tiếng Anh - Hướng dẫn phát âm đuôi ED

Đối với động từ có quy tắc ( regular vebrs ) 
- Có 3 cách phát âm chính 
/t/: những từ có tận cùng : f , s , sh , ch , p , x , và những động từ có từ phát âm cuối là " s" 
Ví dụ: liked , stopped .... 

/id/: Những từ có tận cùng là : t, d 
Ví dụ: needed , wanted .... 

/d/: những trường hợp còn lại 
Ví dụ: lived , studied ..... 


Đối với N(danh từ) số nhìu có 3 trường hợp 
/s/ : sau các từ có tận cùng là phụ âm không rung : f , k , p , th ,.... 
Ex: roofs , books ,..... 
/z/ : sau các nguyên âm , phụ âm rung : b , g , n , d , ... 
Ex: dogs, tables..... 
/iz/ : sau các âm có tiếng gió : s, z , dz , tz ..... 
Ex : pages , watches ... 

Video hướng dẫn phát âm đuôi ED tiếng Việt 


Video hướng dẫn đọc đuôi ED tiếng Anh

Comments