Tin tức‎ > ‎

Cách đọc phiên âm trong tiếng Anh

Cách đọc phiên âm trong tiếng Anh


Các bạn vào trang này, click vào từng phiên âm để đọc, chuẩn thế giới:
http://www.oupchina.com.hk/dict/phonetic/home.html
hoặc
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phone.../frameset.html
Comments