Tin tức‎ > ‎

Cách dùng How long, How many times

* How long...? được dùng để đặt câu hỏi về khoảng thời gian - bao lâu. Hãy xem các ví dụ sau:

- 'How long have you been waiting?' 'Only for a minute or two.' (Bạn đợi bao lâu rồi? Chỉ một hoặc hai phút thôi)
- 'How much longer can you stay?' 'Not much longer. For another ten minutes perhaps. I have to be home before midnight.' (Bạn định ở lại thêm bao lâu nữa? Cũng không lâu nữa đâu. Chắc khoảng 10 phút nữa. Tôi phải về nhà trước nửa đêm.

Cấu trúc này thường được dùng với giới từ "for" hoặc "since" trong câu trả lời.

* How long...? cũng có thể được dùng để hỏi về độ dài được đo đạc của một vật gì đó. Sau đây là một số ví dụ:

- 'I see you are growing your hair. How long do you want it to be?' 'Shoulder-length at least.'. (Mình thấy cậu đang nuôi tóc. Cậu muốn nuôi dài khoảng bao nhiêu? Ít nhất cũng đến ngang vai.

* Nếu bạn dùng cấu trúc câu How many times…?, bạn hỏi về con số cụ thể mỗi lần một việc gì xảy ra. Hãy xem các ví dụ sau:
- 'How many times have you read that book?' 'At least ten times. I really like it.' (Bạn đọc quyển sách đó mấy lần rồi? Ít nhất 10 lần rồi, mình rất thích nó.
- 'How many times did the phone ring last night?' 'We must have had about twenty calls.' (Đêm qua điện thoại đổ chuông mấy lần vậy? Chắc cũng phải có tới 20 tận cuộc gọi đến.

* Lưu ý:
- Cấu trúc How often...? thường được dùng thường xuyên hơn
- Cấu trúc How many times...? Khi bạn dùng cấu trúc này bạn hỏi một việc gì đó xảy ra thường xuyên như thế nào.
- Không giống How many times...? vốn thường được dùng để nói tới những dịp trong quá khứ, How often...? được dùng để nói tới các tình huống trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hãy xem các ví dụ sau:
'How often will you visit your mother in hospital?' 'I shall try to visit at least once a week.' (Cậu định đi thăm mẹ bao nhiêu lâu một lần? Tôi sẽ cố gắng đi thăm bà ấy ít nhất 1 lần 1 tuần.)

'How often do you go to the big supermarket to do your shopping?' 'Not very often. Perhaps once a month.' Cậu thường đi siêu thị mua đồ bao lâu một lần? Cũng không thường xuyên lắm. Có lẽ 1 tháng 1 lần.
 
Comments