Tin tức‎ > ‎

Những động từ và giới từ thường đi kèm với nhau trong tiếng Anh

Những động từ và giới từ thường đi kèm với nhau

Khi làm các bài tập về điền giới từ thì rất thường gặp những cụm động từ + giới từ đi kèm với nhau, bạn chỉ có thể nhớ mới có thể đưa ra đáp án chính xác nhất. 


to be made of: được làm bằng (chất liệu nào đó)

to prevent someone from doing something: ngăn cản ai làm gì

to deal with: giải quyết (vấn đề), giao thiệp (với ai)

to deal in: buôn bán (cái gì)

to denounce against: tố cáo chống lại (ai)

to differ from: bất đồng về

to fail in: thất bại (trong một hoạt động hay khi làm gì)

to fall into: bị rơi vào (một tình huồng nào đó)

to see off: tiễn đưa (ai), từ biệt (ai)

to look at: nhìn vào

to look after: chăm sóc (ai)

to knock at: gõ (cửa)

to listen to: lắng nghe (ai)

to laugh at: cười (cái gì)

to smile on: (mỉm) cười (với ai)

to smile at: cười chế nhạo (ai)

to move to: dời chỗ ở đến

to part with: chia tay ai (để từ biệt)

to shoot at: bắn vào (một mục tiêu)

to take after: trông giống với

to write (a letter) to (someone): viết (một lá thư) cho (ai)

to speak in (English): nói bằng (tiếng Anh)

to watch over: canh chừng

to keep pace with: sánh kịp, đuổi kịp

to talk to: nói chuyện với (ai)

to sympathize with: thông cảm với (ai)

to apologize to someone for something: xin lỗi ai về cái gì

to suffer from: gánh chịu, bị (một rủi ro)

to suspect someone of something: nghi ngờ ai về điều gì

to warn someone of something: cảnh báo ai về điều gì

to travel to: đi đến (một nơi nào đó)

to translate into: dịch sang (một ngôn ngữ nào đó)

to search for: tìm kiếm

to set up: thành lập (một doanh nghiệp)

to shake with: run lên vì (sợ)

to shelter from: che chở khỏi

to set on fire: phát hoả, đốt cháy

to point at: chỉ vào (ai)

to pray to God for something: cầu Chúa ban cho cái gì

to pay for: trả giá cho

to join in: tham gia vào, gia nhập vào

to take part in: tham gia vào

to participate in: tham gia

to get on a train/a bus/ a plane: lên tàu hoả/ xe bus/ máy bay

to get in a taxi: lên xe tắc xi

to fill with: làm đầy, lắp đầy

to get to: đến một nơi nào đó

to combine with: kết hợp với

to contribute to: góp phần vào, đóng góp vào

to agree with someone on (about) something: đồng ý với ai về cái gì

to aim at: nhắm vào (một mục đích nào đó)

to arrive at: đến (nơi nào đó, một khu vực địa lý nhỏ như: nhà ở, bến xe, sân bay, .. )

to arrive in: đến (một nơi, một khu vực địa lý rộng lớn như: thành phố, quốc gia, ... )

to break into: đột nhập vào

to begin with: bắt đầu bằng

to believe in: tin tưởng ở

to belong to: thuộc về

to think about: nghĩ về

to give up: từ bỏ

to rely on: dựa vào, nhờ cậy vào

to insist on: khăng khăng, cố nài

to succeed in: thành công trong (hoạt động nào đó)

to put off: trì hoãn, hoãn lại

to depend on: dựa vào, tuỳ thuộc vào

to approve of: tán thành về

to keep on: vẫn, cứ, tiếp tục

to object to: phản đối (ai)

to look forwad to: mong đợi (điều gì)

to think of: nghĩ ngợi về, suy nghĩ kỹ về

to confess to: thú nhận với (ai)

to count on: trông cậy vào

to worry about: lo ngại về (cái gì)

---

To be based on st: dựa trên cơ sở gì
To act on st: hành động theo cái gì
To call on sb: ghé vào thăm ai
To call on sb to do st: kêu gọi ai làm gì
To comment on st: bình luận về cái gì
To concentrate on st: tập trung vào việc gì
To congratulate sb on st: chúc mừng ai đó trong dịp gì
To consult sb on st: tham khảo ai đó về vấn đề gì
To count on st: giải thích cái gì, dựa vào cái gì
To decide on st: quyết định về cái gì
To depend on sb/st: lệ thuộc vào ai /vào cái gì


Những động từ luôn đi với giới từ from

To borrow from sb/st: vay mượn của ai /cái gì
To demand st from sb: đòi hỏi cái gì ở ai
To demiss sb from st:bãi chức ai
To demiss sb/st from: giải tán cái gì
To draw st from st: rút cái gì
To emerge from st: nhú lên cái gì
To escape from ..: thoát ra từ cái gì
To himder sb from st = To prevent st from: ngăn cản ai cái gì
To protect sb /st from: bảo vệ ai /bảo về cái gì
To prohibit sb from doing st: cấm ai làm việc gì
To separate st/sb from st/sb: tách cái gì ra khỏi cái gì / tách ai ra khỏi ai
To suffer from: chịu đựng đau khổ
To be away from st/sb: xa cách cái gì /ai
To be different from st: khác về cái gì
To be far from sb/st: xa cách ai/ cái gì
To be safe from st: an toàn trong cái gì 
To be resulting from st do cái gì có kết quả


Những động từ luôn đi kèm với giới từ in
To beliveve in st/sb: tin tưởng cái gì / vào ai
To delight in st: hồ hởi về cái gì
To employ in st: sử dụng về cái gì
To encourage sb in st:cổ vũ khích lệ ai làm cái gì
To discourage sb in st: làm ai nản lòng
To be engaged in st: tham dự ,lao vào cuộc
To be experienced in st: có kinh nghiệm về cái gì
To help sb in st: giúp ai việc gì
To include st in st: gộp cái gì vào cái gì
To indulge in st: chìm đắm trong cái gì
To instruct sb in st: chỉ thị ai việc gì
To be interested in st /doing st: quan tâm cái gì /việc gì
To invest st in st: đầu tư cái gì vào cái gì
To involed in st: dính lứu vào cái gì
To persist in st: kiên trì trong cái gì
To share in st: chia sẻ cái gì
To share st with sb in st:chia sẻ cái gì với ai
To be deficient in st: thiếu hụt cái gì
To be fortunate in st: may mắn trong cái gì
To be honest in st /sb: trung thực với cái gì
To be enter in st: tham dự vào cái gì
To be weak in st: yếu trong cái gì


Những từ đi kèm với giới từ with
To angry with sb: giận dỗi ai
To be busy with st:bận với cái gì
To be consistent with st: kiên trì chung thủy với cái gì
To be content with st: hài lòng với cái gì
To be familiar (to/with ) st: quen với cái gì
To be crowded with: đầy ,đông đúc
To be patient with st:kiên trì với cái gì
To be impressed with/by: có ấn tượng /xúc động với
To be popular with: phổ biến quen thuộc


Những từ đi kèm với giới từ to:
To be close to st: sát gần vào cái gì . 
To be close to st: sát gần vào cái gì
To be contrary to sb/st: ngược với cái gì /với ai
To be dear to sb: quý giá đối với ai
To be cruel to sb: độc ác với ai
To be aqual to: ngang bằng với
To be faithful to: trung thành với
To be fatal to sb/st: sống còn với ai /cái gì
To be harmful to st: có hại cho cái gì
To be indifferent to st: hờ hững với cái gì
To be inferior to st: dưới tầm cái gì
To be liable to st: có quyền với cái gì , trách nhiệm với cái gì
To surrend to sb: nộp mình cho ai
To be new to sb: mới với ai
To be obedient to sb: ngoan ngoãn với ai
To be obvious to sb: hiển nhiên với ai
To be previous to st: diễn ra với cái gì
To be rude to sb: thô lỗ với ai
To be sensitive to st: nhậy cảm với cái gì
To be similar to st: tương tự cái gì
To be useful to st: có lợi cho cái gì


Những từ đi theo giới từ at
To be bad at st:yếu kém về cái gì
To be good/clever at st: giỏi/sắc sảo về cái gì
To be efficient at st:có năng lực về cái gì
To be expert at st: thành thạo về cái gì
To be indignant at st/sb: phẫn nộ với cái gì / với ai
To be quick at st: nhanh chóng về cái gì
To be sad at st/sb: buồn về cái gì /ai
To be slow at st /sb: chậm chạp về cái gì
To be skillful at st: khéo léo cái gì


Những từ đi theo giới từ for:
To be eager for st: say sưa với cái gì 
To be eager for st: say sưa với cái gì
To be famous for st: nổi tiếng vì cái gì
To be fit for sb/st: hợp với ai/cái gì
To be grateful to sb for st: biết ơn ai về cái gì
To be qualified for: có đủ tư cách
To be qualified in st: có năng lực trong việc gì
To be ready for st: sẵn sàng làm việc gì
To be responsible for st: chịu trách nhiệm về cái gì
To be sufficient for st: vừa đủ cái gì
To be sorry for sb: xin lỗi ai
To be thankful for sb: cám ơn ai
To be valid for st: giá trị về cái gì
To be invalid for st: không có giá trị về cái gì
To be sorry for doing st: hối tiếc vì đã làm gì

Những từ đi kèm với giới từ about
To be sorry about st: lấy làm tiếc ,hối tiếc về cái gì
To be curious about st: tò mò về cái gì
To be doublfut about st: hoài nghi về cái gì
To be enthusiastic about st: hào hứng về cái gì 
To be reluctan about st (or to ) st: ngần ngại,hừng hờ với cái gì
To be uneasy about st: không thoải mái

Những từ đi kèm với giới từ on
To be dependence on st/sb:lệ thuộc vào cái gì /vào ai
To be intent on st: tập trung tư tưởng vào cái gì
To be keen on st: mê cái gì
Comments