Tin tức‎ > ‎

Sinh viên phát triển một cách mới để thanh lọc nước


Sinh viên tại Đại học Virginia đã phát triển một phương pháp mới để lọc nước . Họ nói rằng nó có thể mang lại chất lượng nước được cải thiện cho hàng triệu người trên thế giới đang phát triển. Họ gọi nó là MadiDrop . Lĩnh vực thử nghiệm bắt đầu gần đây tại Nam Phi. Các phòng thí nghiệm trong đó MadiDrop được thực hiện hoạt động như một nhà bếp . Người lao động thêm các thành phần và trộn , cân nặng , nhồi và nướng. Một đĩa gốm có chứa bạc những gì các công nhân đang làm là .

Khi đĩa bị rơi trong nước , các ion bạc được phát hành để làm sạch nước . Ion là các nguyên tử có điện tích. Thử nghiệm tại Đại học Virginia cho thấy đĩa sản xuất nước sạch, an toàn.

Beeta Ehdaie nghiên cứu tại Đại học Virgina , cô nói công việc của mình không chỉ là làm cho công nghệ hiệu quả. Đây cũng là giải pháp về việc làm cho người dân trong nước đang phát triển không có nhiều tài nguyên .

Tại sao cái tên " MadiDrop " ? Từ " Madi " có nghĩa là nước trong Tshivenda , một ngôn ngữ của tỉnh Limpopo ở Nam Phi. Ở đó, năm mươi phụ nữ chạy một nhà máy làm cho bộ lọc nước. Các trường đại học bắt đầu nhà máy mùa hè năm ngoái .

Những người phụ nữ trộn mùn cưa và đất sét để làm cho bộ lọc lọ hoa hình mà họ sử dụng để làm sạch nước uống. Nước chảy qua bộ lọc là vi khuẩn bẫy và các hạt rắn . Nhà máy bán các bộ lọc cho các gia đình địa phương. Nhưng MadiDrop là nhỏ hơn và ít tốn kém hơn so với các bộ lọc. Trong vài tháng tới, sinh viên sẽ kiểm tra MadiDrop ở Nam Phi. Nếu thử nghiệm thành công, phụ nữ Nam Phi sẽ làm và bán các MadiDrops . Mục đích là để mở rộng nhà máy như vậy với các nước đang phát triển khác và cải thiện cuộc sống hàng triệu sinh mạng.
Comments