Truyện cười‎ > ‎

Ai sợ vợ nhất?

Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:

- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:

- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

- Sư cụ có vợ đâu mà sợ?

- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

dich cong chung 24 gio, dich cong chung 24 gio tphcm, dich cong chung 24 gio quan 1, dich cong chung 24 gio quan 2, dich cong chung 24 gio quan 3, dich cong chung 24 gio quan 4, dich cong chung 24 gio quan 5, dich cong chung 24 gio quan 6, dich cong chung 24 gio quan 7, dich cong chung 24 gio quan 8, dich cong chung 24 gio quan 9, dich cong chung 24 gio quan 10, dich cong chung 24 gio quan 11, dich cong chung 24 gio quan 12, dich cong chung 24 gio quan thu duc, dich cong chung 24 gio quan phu nhuan, dich cong chung 24 gio quan binh thanh, dich cong chung 24 gio quan go vap, dich cong chung 24 gio quan tan binh, dich cong chung 24 gio quan tan phu, dich cong chung 24 gio quan binh tan, dich cong chung 24 gio huyen hoc mon, dich cong chung 24 gio huyen cu chi, dich cong chung 24 gio huyen binh chanh, dich cong chung 24 gio huyen nha be, dich cong chung 24 gio huyen can gio

Comments