Truyện cười‎ > ‎

Bò điên

Bò điên Tại một nông trại, hai con bò nói chuyện với nhau. 

- Ê bò, nghe nói ở đây có con bò mắc bệnh bò điên, mày biết nó là con nào không? 

-Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay.


o O oThịt bê

- Anh yêu, em làm món thịt bê cho anh đây.

- Cái này đâu phải bê, là thịt bò mà cưng?

- Đâu có, nó là bê thật mà, em thề là em đã chính mắt thấy nó chạy theo con bò mẹ trên đồng cỏ sáng nay!

- Có thể nó đã làm như thế thật... nhưng chắc chắn không phải là vì sữa.
Comments