Truyện cười‎ > ‎

Chết sẽ trả lại tiền

Đi xem bói dịp xuân, đặt lễ xong, bà cụ cung kính nói với lão thầy bói: - -Thưa thầy! Tôi muốn xem về đường tuổi tác. Thầy xem tôi có thể thọ được bao nhiêu?
Thầy bói ung dung gieo quẻ rồi phán:
- Nếu thân chủ bỏ tiền ra rước thầy về làm lễ cầu cúng trời phật phù hộ độ trì thì thân chủ có thể thọ tròn 100 tuổi.
- Bẩm, thầy có chắc không?
- Nếu tôi mà trực tiếp làm lễ thì chắc chắn là như vậy.
Bà cụ ngập ngừng:
- Thưa thầy, nếu sai thì sao ạ?
- Nếu thân chủ mà chết trước 100 tuổi thì cứ đến đây, tôi xin trả lại tiền đàng hoàng.
-
-
-
-
-
-
dich ho so du hoc, dich ho so du hoc tphcm, dich ho so du hoc quan 1, dich ho so du hoc quan 2, dich ho so du hoc quan 3, dich ho so du hoc quan 4, dich ho so du hoc quan 5, dich ho so du hoc quan 6, dich ho so du hoc quan 7, dich ho so du hoc quan 8, dich ho so du hoc quan 9, dich ho so du hoc quan 10, dich ho so du hoc quan 11, dich ho so du hoc quan 12, dich ho so du hoc quan thu duc, dich ho so du hoc huyen hoc mon, dich ho so du hoc huyen cu chi, dich ho so du hoc huyen binh chanh, dich ho so du hoc huyen nha be, dich ho so du hoc huyen can gio 


Comments