Truyện cười‎ > ‎

Đi trễ

Đã vào tiết học, keli lúc này mới bước vào cổng trường. bác bảo vệ kêu lại và hỏi:

- Tại sao con đi trễ?       

Keli:

- Ước mơ của con là làm thầy hiệu trưởng

Bảo vệ:

- Tôi hỏi tại sao lại đi trễ mà?

Keli:

- Vậy bác khi nào thấy thầy hiệu trưởng đi sớm chăng????


-

-

-

-

-

-

-

-

-

dich thuat cong chung giay phep kinh doanh, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh tphcm, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan 1, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan 2, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan 3, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan 4, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan 5, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan 6, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan 7, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan 8, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan 9, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan 10, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan 11, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan 12, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan thu duc, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan phu nhuan, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan binh thanh, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan go vap, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan tan binh, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan tan phu, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh quan binh tan, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh huyen hoc mon, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh huyen cu chi, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh huyen binh chanh, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh huyen nha be, dich thuat cong chung giay phep kinh doanh huyen can gio

Comments