Truyện cười‎ > ‎

Hay không bằng hên

Cô giáo hỏi một học sinh:

- Em hãy cho cô biết ba tiếng nào học sinh hay nói nhất ở trên lớp không?

Em học sinh suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Em không biết.

Cô vui vẻ, hài lòng:

- Em nói rất đúng, thật đáng khen.

Comments