Truyện cười‎ > ‎

Hỏi đường lên trời

Một thầy đồ ngồi dạy học ở nhà bà nọ. Bà ta chỉ có một trai và một gái, đêm đến, phải nhường cho thầy và con trai ngủ trên nhà, còn bà và cô gái thì ngủ dưới bếp.

Thầy đồ bụng muốn tòm tem, một hôm, nhân lúc cả nhà đã đi ngủ, thầy lò dò xuống bếp. Bất đồ, bà chủ tỉnh giấc hỏi:

- Ai đó?

- Tôi.

- Tôi là ai?

- Thầy đồ đây mà!

- Ðêm hôm thầy xuống bếp làm gì?

- Tôi... xuống lấy vài cái rế để đựng sách.

Cách mấy hôm sau, thầy lại mò mẫm, trèo lên mái nhà bếp. Ðang dỡ tranh để
tụt xuống, bỗng lại nghe tiếng bà chủ hỏi:

- Ai trên kia?

- Tôi đây mà!

- Tôi là ai?

- Thầy đồ đây mà!

- Thầy đồ leo lên trên ấy làm gì thế?

- Tôi hỏi thế này khí không phải... Có phải đường này là đường lên trời không?...

-
-
-
-
-
-
-
-
-
dich ho so thau, dich ho so thau tphcm, dich ho so thau quan 1, dich ho so thau quan 2, dich ho so thau quan 3, dich ho so thau quan 4, dich ho so thau quan 5, dich ho so thau quan 6, dich ho so thau quan 7, dich ho so thau quan 8, dich ho so thau quan 9, dich ho so thau quan 10, dich ho so thau quan 11, dich ho so thau quan 12, dich ho so thau quan thu duc, dich ho so thau quan phu nhuan, dich ho so thau quan binh thanh, dich ho so thau quan go vap, dich ho so thau quan tan binh, dich ho so thau quan tan phu, dich ho so thau quan binh tan, dich ho so thau huyen hoc mon, dich ho so thau huyen cu chi, dich ho so thau huyen binh chanh, dich ho so thau huyen nha be, dich ho so thau huyen can gio
Comments