Truyện cười‎ > ‎

Luật không cho phép

Một cô giáo miền xuôi lên dạy bổ túc văn hóa cho các cán bộ dân tộc thiểu số miền núi. Một hôm, trong giờ học toán, cô giáo cầm thước kẻ chỉ mấy chồng sách trên bàn rồi gọi một học viên nam đứng dậy, hỏi:

- Nếu tôi đã có một chồng rồi, tôi lấy thêm ba chồng nữa, hỏi tất cả tôi có mấy chồng?

Học viên này vội đáp:

- Không được đâu, thưa đồng chí giáo viên!

- Vì sao?

- Pháp luật không cho phép!
-
-
-
-
-
-
-
dich tai lieu tin hoc, dich tai lieu tin hoc tphcm, dich tai lieu tin hoc quan 1, dich tai lieu tin hoc quan 2, dich tai lieu tin hoc quan 3, dich tai lieu tin hoc quan 4, dich tai lieu tin hoc quan 5, dich tai lieu tin hoc quan 6, dich tai lieu tin hoc quan 7, dich tai lieu tin hoc quan 8, dich tai lieu tin hoc quan 9, dich tai lieu tin hoc quan 10, dich tai lieu tin hoc quan 11, dich tai lieu tin hoc quan 12, dich tai lieu tin hoc quan thu duc, dich tai lieu tin hoc quan phu nhuan, dich tai lieu tin hoc quan binh thanh, dich tai lieu tin hoc quan go vap, dich tai lieu tin hoc quan tan binh, dich tai lieu tin hoc quan tan phu, dich tai lieu tin hoc quan binh tan, dich tai lieu tin hoc huyen hoc mon,dich tai lieu tin hoc huyen cu chi, dich tai lieu tin hoc huyen binh chanh, dich tai lieu tin hoc huyen can gio, dich tai lieu tin hoc huyen nha be
Comments