Truyện cười‎ > ‎

Văn học của... học sinh (phần 1)

Em hãy tả bạn em! 

"Bạn em không cao không thấp, trung bình. Bạn em không gầy, không béo, trung bình. Bạn em không đen không trắng, trung bình. Bạn em không giỏi không kém, trung bình..." 

Lời bình: điệp ngữ đây, điệp ngữ đây.


o O o
Comments