Truyện cười‎ > ‎

Văn học của... học sinh (phần 1b)

Em hãy tả đêm giao thừa.

"Em bước ra sân để chuẩn bị thắp hương giao thừa. Ánh trăng tròn vằng vặc soi rõ khu tập thể, làm những chiếc lá sáng lên loang loáng..." 

Lời bình: bốc phét quá đà. Theo lịch mặt trăng thì đêm giao thừa không có trăng. 


o O o
Comments