Truyện cười‎ > ‎

Văn học của... học sinh (phần 1k)

Giải thích câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" 

"Câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa, chúng thấy có một con bị đau là cả bọn bỏ ăn ngay, để đề phòng bệnh lây lan qua đường tiêu hoá".


o O o


Tả đôi mắt của ông 

"Mắt ông em lờ dờ, lòng đen đã mờ dần em nhìn vào mắt ông hình như tất cả đều trắng dã!" 


(Sưu tầm)
Comments