Truyện cười‎ > ‎

VẪN KHÔNG CÓ

Một ông khách gọi phục vụ bàn và bảo:

- Này tôi chẳng thấy lát giăm bông trong chiếc bánh mì kẹp nhân này đâu cả.

- Lạ nhỉ, ông thử cắn miếng nữa xem sao.

- Ông khách cắn miếng bánh nữa và nói: Không, vẫn không thấy giăm bông.

- Thế thì ông cắn quá chỗ có giăm bông mất rồi.


-

-

-

-

--

dich tai lieu tieng hàn , dich tai lieu tieng hàn tphcm, dich tai lieu tieng hàn quan 1, dich tai lieu tieng hàn quan 2, dich tai lieu tieng hàn quan 3, dich tai lieu tieng hàn quan 4, dich tai lieu tieng hàn quan 5, dich tai lieu tieng hàn quan 6, dich tai lieu tieng hàn quan 7, dich tai lieu tieng hàn quan 8, dich tai lieu tieng hàn quan 9, dich tai lieu tieng hàn quan 10, dich tai lieu tieng hàn quan 11, dich tai lieu tieng hàn quan 12, dich tai lieu tieng hàn quan thu duc, dich tai lieu tieng hàn quan phu nhuan, dich tai lieu tieng hàn quan binh thanh, dich tai lieu tieng hàn quan go vap, dich tai lieu tieng hàn quan tan binh, dich tai lieu tieng hàn quan tan phu, dich tai lieu tieng hàn quan binh tan, dich tai lieu tieng hàn huyen hoc mon, dich tai lieu tieng hàn huyen cu chi, dich tai lieu tieng hàn huyen binh chanh, dich tai lieu tieng hàn huyen nha be, dich tai lieu tieng hàn huyen can gio

Comments