Truyện cười‎ > ‎

Vẫn muốn nghe lại

Sau khi ly dị, người chồng vẫn điện thoại cho vợ hàng ngày.

Sau một thời gian, bà vợ không đủ kiên nhẫn mới quát lên:

- Này, ông đừng gọi cho tôi nữa có được không? Tôi đã nói hàng trăm lần là chúng ta đã ly dị rồi kia mà!

- Tôi biết thế nhưng vẫn muốn được nghe lại điều đó mỗi ngày.

- !?

Comments