Truyện cười‎ > ‎

Vợ và bồ

Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu. 
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình. 
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo. 
Nhìn bồ đôi mắt trong veo 
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm. 
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang 
Bồ giỗi thì phải xuống thang 
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền 
Một khi túi hãy còn tiền 
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh 
Một mai hết sạch sành sanh 
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà 
Bồ là lều, vợ là nhà 
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia 
Vợ là cơm nguội của ta 
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
Comments