Truyện cười‎ > ‎

Voi ăn vụng

Bà mẹ quát cậu con trai:

- Này, con hay ăn vụng thì tai sẽ to ra nhiều đấy!

- Hứ, nhưng con có ăn vụng đâu!... À, vậy chắc là voi hay ăn vụng lắm mẹ nhỉ?

- Sao con lại hỏi vậy?

- Thì mẹ không thấy tai con voi to thế kia à ??!


o O o
-
-
-
-
-
-

-
dich ho so dinh cu, dich ho so dinh cu tphcm, dich ho so dinh cu quan 1, dich ho so dinh cu quan 2, dich ho so dinh cu quan 3, dich ho so dinh cu quan 4, dich ho so dinh cu quan 5, dich ho so dinh cu quan 6, dich ho so dinh cu quan 7, dich ho so dinh cu quan 8, dich ho so dinh cu quan 9, dich ho so dinh cu quan 10, dich ho so dinh cu quan 11, dich ho so dinh cu quan 12, dich ho so dinh cu quan thu duc, dich ho so dinh cu quan phu nhuan, dich ho so dinh cu quan binh thanh, dich ho so dinh cu quan go vap, dich ho so dinh cu quan tan binh, dich ho so dinh cu quan tan phu, dich ho so dinh cu quan binh tan, dich ho so dinh cu huyen hoc mon,  dich ho so dinh cu huyen cu chi, dich ho so dinh cu huyen binh chanh, dich ho so dinh cu huyen nha be, dich ho so dinh cu huyen can gio

Comments